Pályázatok és dokumentációk

Támogatott lakhatás kialakítása és alapszolgáltatások fejlesztése a SZOCEG Nonprofit Kft.-nél

Projekt címe: Támogatott lakhatás kialakítása és alapszolgáltatások fejlesztése a SZOCEG Nonprofit kft-nél
Kedvezményezett neve: SZOCEG Nonprofit Kft.
Pályázati konstrukció kódszáma: EFOP–2.2.25-22
Projekt azonosító száma: EFOP 2.2.25-2023-00061
A szerződött támogatás összege: 387 088 884 Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A SZOCEG Nonprofit Kft. európai uniós forrásból 387.088.884 forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében (EFOP–2.2.25-22), melynek alapvető célja minőségi, közösségi alapú új támogatott lakhatás létrehozása 16 fő pszichiátriai beteg részére. Az általános hozzáférhetőség javítása érdekében a projekt keretében 2 új a szolgáltatási gyűrűt adó szociális alapszolgáltatás (közösségi ellátás és támogató szolgáltatás) is kialakításra kerül a 16 pszichiátriai beteg részére, melyek új kapacitások létrejöttét eredményezik.

A projekt hozzájárul a pszichiátria betegek társadalmi integrációjához, életminőségének javításához, jogainak érvényesítéséhez, valamint a pszichiátria betegek számára igénybevehető szociális alapszolgáltatások fejlesztéséhez, az alapszolgáltatások hozzáférhetőségének javításához. A projekt részt vesz az 50 férőhelynél nagyobb létszámú bentlakásos intézmények kitagolásában.

A tevékenység elsődleges célcsoportja az önálló életvitelre vágyó beköltöző 16 fő. A támogatott lakhatásban élők tekintetében fő feladatunk a lakóink minél magasabb szintű életminőségének biztosítása, az önálló életvitel kialakítása. Fontos cél lakóink önállóbb életre nevelése, amely során megtanulják, hogyan kell önmagukat ellátni, hogyan kell környezetüket rendben tartani, hogyan kell munkahelyet találni, munkahelyet megtartani. Az önállóbb életre nevelés során igyekszünk az ellátottakat megtanítani a különböző élethelyzetekből adódó problémák helyes megoldására, kezelésére. Az ellátás, nevelés során törekszünk az ellátottak emberi méltóságának megőrzése mellett a reális életvitelre irányt mutatni. Törekedve arra, hogy a társadalom hasznos tagjaivá váljanak. Fontos feladat a közösségbe való integrálódásuk, a közvetlen környezettel való elfogadtatásuk.

A projekt célcsoportját alkotják a fejlesztett szolgáltatásokban szakmai, illetve kisegítő munkakörben dolgozók is, valamint közvetve az érintett pszichiátriai betegeket körülvevő mikro-makro környezet (pl. családtagok, szomszédság, más szolgáltatásban dolgozók, település lakossága, egészségügy stb.).

A projekt megvalósításának kezdete: 2023.01.23.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2023.12.31.

Az EFOP-1.9.8-17-2017-00012-es szervezetfejlesztési projekt

A SZOCEG Nonprofit Kft. pályázati támogatásból szervezetfejlesztést valósít meg 30 hónapon keresztül.
A projekt alapadatai
Projekt azonosító
EFOP-1.9.8-17-2017-00012
Igényelt támogatás
181.299.734 Ft
Támogatás mértéke
100%
A projekt költségvetése
181.299.743 Ft
Projekt fizikai befejezése
2021.10.31.

A SZOCEG Nonprofit Kft. európai uniós forrásból 181,30 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében (EFOP – 1.9.8-17-2017), amely támogatást a Kft. szervezetfejlesztésre fordítja. A 2019. májusában induló program a Széchenyi 2020 program támogatásával valósul meg. A konstrukció célja az egyházi és civil fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézmények közfeladat-ellátás hatékonyságának növelése, a szakmai munka színvonalának javítása az intézményirányítás megerősítése -, a szervezetfejlesztés -, és a hatékonyság fokozása által.
A projekt keretében a Kft. fenntartásában működő nyolc bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézményében dolgozó munkatársak és a központi irodában dolgozók számára képzések szerveződnek, eszköz-, illetve a projekthez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés -, valamint a projektmenedzsment szemlélet kialakítása valósul meg.

A projekt megvalósulásának helyszíne
7621 PÉCS, JÓKAI U. 1.
A PROJEKT A KÖVETKEZÖ KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSULT MEG:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

CÍM
1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 45./C

TELEFON
+36 1 896-0000

E-MAIL
EUTAMOGATAS@EMMI.GOV.HU

HONLAP
WWW.PALYAZAT.GOV.HU

Elkészült dokumentáció

Action Learning módszertani leírás

Szolgáltatáskatalógus

Belső képzési javaslatcsomag

Cselekvési és ütemterv

Rendszerbevezethetőségi terv

Szervezeti kultúra javaslatcsomag

Feladatmátrix és munkakör elemzés

Projektmenedzsment tanulmány

MIR Kézikönyv Szoceg

Hatékony kommunikáció

Szervezeti önértékelés módszertan

Jó gyakorlattár

Szükségletanalízis

Szükségletanalízis melléklet 1.

Szükségletanalízis melléklet 2.