Szociális alapszolgáltatások
  • Házi segítségnyújtás: Olyan gondozási forma, melynek célja az ellátott otthonában, lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása.
  • Étkeztetés: A rászorulók részére napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása, lakásra történő kiszállítással.
  • Idősek nappali ellátása – Idősek Klubja: Az ellátást igénybe vevők részére nyújtott olyan szolgáltatás, amely az egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosít. A szervezett programok illeszkednek a helyi sajátosságokhoz, népszokásokhoz.
  • Fogyatékkal élők nappali intézménye: A Decsen működő intézmény célja az értelmi vagy halmozott fogyatékossággal élők életminőségének javítása, számukra egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozás biztosítása.
  • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készülék lehetővé teszi, hogy szükség estén, krízishelyzetben azonnal szakszerű ellátásban részesüljön.
  • Családsegítés: A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis  miatt segítségre szoruló személyek, családok  számára nyújtott  szolgáltatás, melynek célja a keletkezett probléma megelőzése, illetve megoldása.
  • Hajléktalanok nappali melegedője: Ez a szolgáltatás lehetőséget biztosít a lakással nem rendelkezők számára közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra, étkezésre, pihenésre a nappali időszakban.